Het rendement van NIBE warmtepompen

Het technisch rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in een prestatiegetal: de COP of de SCOP. Behalve de efficiëntie van de warmtepomp zelf hebben ook andere factoren – zoals de brontemperatuur en de afgiftetemperatuur – invloed op het rendement van de warmtepomp. Daarom laten fabrikanten doorgaans de COP of SCOP berekenen onder verschillende procescondities. Met behulp van de COP of SCOP kun je het rendement van warmtepompen onderling vergelijken. Dat is nuttig, want het rendement van de warmtepomp heeft invloed op BENG.

Bij het maken van de berekening voor BENG spelen veel verschillende factoren een rol, waaronder het afgiftesysteem, het type ventilatiesysteem, de toepassing van pv-panelen, de isolatiewaarde van de woning en het type beglazing. En uiteraard heeft ook het rendement van de warmtepomp – als leverancier van verwarming, warmtapwater en eventueel (passieve) koeling invloed op BENG.

Warmtepomp COP-waardes vergelijken

Om de rendementen van warmtepompen onderling te vergelijken, wordt vaak gekeken naar de COP-waardes van elke warmtepomp. Het is echter beter om het rendement van een warmtepomp te vergelijken op basis van de SCOP-waarde. De COP-waarde is namelijk een momentopname, terwijl de SCOP wordt berekend over een langere periode in een specifiek klimaattype: koud, gemiddeld of warm. In West-Europa kijken we doorgaans naar de prestaties in een gemiddeld klimaat. Bij een lucht/water warmtepomp varieert de temperatuur van de bron – de buitenlucht – bijvoorbeeld gedurende het stookseizoen en in Noord-Europa (koud klimaat) is de gemiddelde temperatuur nu eenmaal lager dan in Zuid-Europa (warm klimaat). Nederland ligt volgens de Europese richtlijnen bijvoorbeeld in de klimaatzone ‘gemiddeld klimaat’. Door seizoensinvloeden en klimaatverschillen mee te wegen, geeft de SCOP dus een veel realistischer beeld van het in de praktijk te verwachten rendement van de warmtepomp.

Zoals al opgemerkt in de inleiding, geven fabrikanten vaak meerdere COP-waardes op. De COP van een warmtepomp wordt namelijk sterk beïnvloed door de temperatuur van de bron (zoals de bodem, de buitenlucht of oppervlaktewater), maar ook door de afgiftetemperatuur. Omdat deze beide factoren kunnen verschillen, geven fabrikanten van warmtepompen diverse COP-waardes op. Dit geeft een realistischer beeld van het rendement van de warmtepomp in de gegeven situatie. Voor een goede vergelijking is het uiteraard van belang om waardes te hanteren die onder dezelfde testomstandigheden zijn berekend. In Nederland wordt bijvoorbeeld voor lucht/water warmtepompen vaak gekeken naar de COP-waarde bij een buitentemperatuur van 7°C. Omdat het regelmatig kouder is dan 7°C, is het echter belangrijk om ook te kijken hoe de warmtepomp bij een lagere temperatuur presteert. Doet de warmtepomp het dan überhaupt nog wel en zo ja, hoe energiezuinig is hij dan nog? Het is daarom goed om te weten dat de warmtepompen van NIBE worden ontworpen voor het veeleisende Zweedse klimaat en zelfs nog goed functioneren bij temperaturen van -20°C tot -25°C!

Invloed van temperaturen op het warmtepomp rendement

Het warmtepomp rendement wordt niet alleen bepaald door de efficiëntie van de warmtepomp zelf, maar ook door het type bron en het toegepaste afgiftesysteem. Een bodembron heeft bijvoorbeeld het hele jaar door een redelijk constante temperatuur, terwijl de temperatuur van de buitenlucht minder constant is en ’s winters vaak aanzienlijk kouder zal zijn. Hierdoor zal een lucht/water warmtepomp in de winter harder moeten werken – en dus meer stroom verbruiken – dan een water/water warmtepomp. In de zomer ligt het rendement van een lucht/water warmtepomp echter aanzienlijk hoger. Over het hele jaar genomen zijn de verschillen echter verwaarloosbaar. En voor het afgiftesysteem geldt: hoe lager de benodigde aanvoertemperatuur, hoe beter het rendement van de warmtepomp. Het hoogste rendement levert de warmtepomp dus als het verschil tussen de brontemperatuur en de aanvoertemperatuur klein is.

Het hoge rendement van de warmtepompen van NIBE

Vergelijken we de SCOP-waardes van de diverse warmtepompen in de markt, dan valt op dat de rendementen van de warmtepompen van NIBE concurrerend hoog zijn! Dit heeft onder meer te maken met het feit dat warmtepompen van NIBE zijn ontwikkeld voor het koude Zweedse klimaat. De lucht/water warmtepompen van NIBE werken hierdoor ook heel goed bij buitentemperaturen onder nul en presteren zeer goed in een gemiddeld klimaat zoals we in Nederland en de rest van West-Europa kennen. De praktijk wijst dan ook uit dat de warmtepompen van NIBE het door hun onderscheidend hoge rendement uitstekend doen voor BENG. Met een NIBE warmtepomp kan een woning of appartement doorgaans dan ook goed voldoen aan de huidige BENG-norm.

Samengevat

De rendementen van warmtepompen zijn het beste met elkaar te vergelijken aan de hand van de SCOP-waarden. Wil je warmtepompen bij een specifieke temperatuur met elkaar vergelijken, dan kun je echter ook prima uit de voeten met de COP-waarden. Warmtepompen van NIBE zijn ontwikkeld voor zware Zweedse weersomstandigheden en onderscheiden zich hierdoor in het milde Nederlandse klimaat door een aantrekkelijk hoog rendement. Bovendien profiteren je klanten met een warmtepomp van NIBE jaar na jaar van ongekend klimaatcomfort.

Wil jij meer weten over het rendement van de NIBE warmtepompen en de mogelijkheden voor jouw project? Vraag dan hieronder een vrijblijvende offerte aan.

Een vrijblijvend warmtepompadvies voor BENG

Hoe kun je NIBE warmtepompen in BENG toevoegen? Welke warmtepompen geven het beste resultaat voor de BENG-berekening? De specialisten van NIBE staan klaar voor een vrijblijvend warmtepompadvies voor BENG.

Advies aanvragen

Meer kennis en inspiratie

Consumenten Installateurs Voorschrijvers