Productkeuze biedt flexibiliteit voor woningborg

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De garantie- en waarborgregelingen van deze instanties waarborgen onder meer dat de nieuwbouwwoning wordt afgebouwd als de bouwer onverhoopt failliet gaat en dat verborgen en constructieve gebreken aan de nieuwbouwwoning onder garantie worden opgelost. Ook vermelden deze regelingen specifieke normen ten aanzien van de bouwkwaliteit, de energieprestaties van de nieuwbouwwoning en de performance van de installaties voor verwarming, (warm)tapwater en ventilatie.

Om een nieuwbouwwoning met een garantie- en waarborgcertificaat te kunnen leveren, moeten de w-installaties aan de gestelde minimumeisen voldoen. De certificerende instanties kunnen hierbij voor bouwers en projectontwikkelaars een adviserende rol vervullen. Een organisatie als Woningborg geeft ook inzicht in de gevolgen van keuzes binnen het installatieontwerp. Dit stelt bouwers en installatieadviseurs in staat om installaties nog tijdens het ontwerpproces te optimaliseren.

Productkeuze NIBE biedt flexibiliteit

Soms wijst een eerste beoordeling van een installatieontwerp uit dat de installatie niet het comfort kan waarborgen dat het garantie- en waarborgcertificaat vereist. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer in het ontwerp een boiler is opgenomen met een te kleine inhoud voor het beoogde aantal bewoners van de nieuwbouwwoning of wanneer extra veel warmwater nodig is voor een bad of stortdouche. In zo’n situatie is het prettig als binnen het leveringsprogramma van de geselecteerde leverancier voldoende productkeuze is voor het aanpassen van het installatieontwerp. Het aanbod van NIBE – met kwaliteitsboilers van 5 tot 1.000 liter en tientallen warmtepomptypes met de bodem, de buitenlucht of ventilatielucht als bron – biedt in dat opzicht een ongekende mate van flexibiliteit.

Voldoen de warmtepompoplossingen van NIBE aan de eisen van Woningborg?

Het antwoord daarop is kortweg: ja. Dankzij het brede assortiment kan met producten van NIBE voor elke nieuwbouwwoning een comfortinstallatie op maat worden ontworpen waarmee in alle opzichten kan worden voldaan aan de eisen van Woningborg, SWK, BouwGarant of welke andere waarborginstantie dan ook. De specialisten van NIBE adviseren je graag!

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie en de garantie- en waarborgregelingen voor nieuwbouwwoningen de websites van de in dit artikel genoemde instanties:

Ben jij voor jouw project benieuwd welke NIBE warmtepompinstallatie voldoet aan woningborg? Vraag dan hieronder projectadvies aan.

Een vrijblijvend warmtepompadvies voor BENG

Hoe kun je NIBE warmtepompen in BENG toevoegen? Welke warmtepompen geven het beste resultaat voor de BENG-berekening? De specialisten van NIBE staan klaar voor een vrijblijvend warmtepompadvies voor BENG.

Advies aanvragen

Meer kennis en inspiratie

Consumenten Installateurs Voorschrijvers