Zoek je een
NIBE storingscode?

Meer tips, tools, informatie en andere hulp voor installateurs vind je hier:  

Installateurs

Hier vind je informatie met betrekking tot storingen.

Deze lijst bevat meldingen voor F-serie en S-serie producten.


gevonden resultaten

523

1

Sensorfout - BT1 - Buitenvoeler

Oorzaak:

Niet aangesloten: De buitensensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De buitensensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De buitensensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Beïnvloeding: De buitensensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar een ander component op dezelfde klemmenstrook beïnvloed de functie.

Aanleiding:

De regeling werkt weersafhankelijk waarbij een BT1 sensor noodzakelijk is. Deze storing ontstaat wanneer er geen weerstand wordt gedetecteerd op de daarvoor bedoelde klemmen op de regeling.

Voorbereiding:

 1. Controleer de juiste positie in de regeling waarop de BT1 aangesloten dient te worden.
 2. Gebruik onderstaande (groene) knop, Documentatie, om gebruik te maken van de beknopte aansluitoverzichten.

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT1 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT1 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor eventueel met de eveneens meegeleverde binnensensor. Deze producten zijn identiek.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de basiskaart worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

2

Sensorfout - BT2 - Aanvoertemperatuursensor

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De aanvoertemperatuursensor is nodig om de vraag te berekenen. Met deze sensor worden graadminuten opgebouwd waarop de warmtepomp uiteindelijk in bedrijf komt. Wanneer de BT2 niet beschikbaar is in de regeling wordt automatisch de bijverwarming geblokkeerd. De graadminuten worden vanaf dat moment berekend middels de condensor-uit temperatuur, de BT12.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de aanvoertemperatuursensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt.

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT2 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT2 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen zijn verricht.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

3

Sensorfout - BT3 - Retourtemperatuursensor

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De retourtemperatuursensor is nodig om de deltaT te meten op de condensor. Wanneer deze sensor niet aanwezig is wordt de compressor geblokkerd op warmtapwater.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de retourtemperatuursensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT3 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT3 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen zijn verricht.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

6

Sensorfout - BT6 - Boilersensor Onder

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De boilersensor onderin de boiler wordt gebruikt om de temperatuur onderin de boiler te meten. Wanneer deze temperatuur lager is dan de ingestelde 'start warmwaterproductie' zal de warmtepompregeling de warmwaterproductie opnemen in de functievoorkeuren. Wanneer deze sensor niet op de juiste klemmen is bevestigd of defect is, kan de boiler niet worden opgenomen in de regeling.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de boilersensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT6 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT6 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen de oplossing niet heeft geboden.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

7

Sensorfout - BT7 - Boilersensor Boven

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Programmering: De sensor is in menu 5.4 is geprogrammeerd terwijl deze niet aanwezig is.

Aanleiding:

De boilersensor bovenin het warmwatervat wordt gebruikt om de temperatuur weer te geven in het display van de warmtepomp en eventueel de aanwezige kamerthermostaat.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de boilersensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT7 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT7 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen de oplossing niet heeft geboden.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

10

Sensorfout - BT10 - Verdamper Intrede / Bron In

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De verdampersensor welke de bronintrede meet wordt gebruikt om de maximale temperatuur groter dan 30°C te bewaken. Als deze sensor niet (juist) functioneert gaat de bronpomp (GP2) op een handmatig ingestelde snelheid draaien. Deze sensor reset automatisch wanneer de sensor 60 seconde een waarde weergeeft.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de verdampersensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT10 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT10 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen de oplossing niet heeft geboden.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

11

Sensorfout - BT11 - Verdamper Uittrede / Bron Uit

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De verdampersensor welke de bronuittrede meet wordt gebruikt om de temperatuur te bewaken voor bevriezing van de verdamper. Deze sensor bepaalt uiteindelijk wanneer de compressor blokkeert als de temperatuur op dit punt gelijk of lager wordt gemeten dan het ingestelde minimum in de warmtepompregeling.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de verdampersensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT11 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT11 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen de oplossing niet heeft geboden.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

12

Sensorfout - BT12 - Condensor Uittrede / Aanvoertemperatuur

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De condensor-uittrede sensor meet de aanvoertemperatuur welke de condensor verlaat richting het afgiftesysteem of boiler.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de sensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT12 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT12 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen de oplossing niet heeft geboden.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

14

Sensorfout - BT14 - Compressoruittrede / Heetgas

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De heetgas-sensor meet de compressor uittrede temperatuur. Hiermee kan o.a. worden herleid of de compressormodule juist functioneert.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de sensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt

Technische werkzaamheden

 1. Maak de regeling spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT14 op de regeling
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT14 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen de oplossing niet heeft geboden.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.

16

Sensorfout - BT16 - Verdampersensor

Oorzaak:

Niet aangesloten: De sensor is (nog) niet aangesloten op de juiste positie in de regeling.

Onjuist aangesloten: De sensor is op een onjuiste positie aangesloten in de regeling

Defect: De sensor is op de juiste positie aangesloten in de regeling maar de weerstand is defect.

Aanleiding:

De verdampersensor, de BT16, meet de verdampertemperatuur en bepaalt hier o.a. mee of dat de warmtepomp in ontdooicylcus dient te treden.

Voorbereiding:

 1. Controleer de positie van de sensor op het elektrisch aansluitoverzicht van de betreffende machine.
 2. Bestel op voorhand de juiste sensor wanneer vervanging noodzakelijk lijkt. De spareparts zijn vindbaar met onderstaande groen knop, 'Spare parts'.

Technische werkzaamheden

 1. Maak de machine spanningsloos
 2. Controleer de aansluitpositie van de BT16 op de regeling op een los contact.
 3. Plaats indien niet aanwezig de BT16 op de daarvoor bedoelde klemmen zoals zichtbaar op het beknopt aansluitschema.
 4. Breng de regeling terug op spanning
 5. Vervang de sensor als bovenstaande handelingen de oplossing niet heeft geboden.
 6. Reset het alarm
 7. Indien het alarm blijft, dient mogelijk de betreffende printplaat te worden vervangen.
 8. Neem contact op met de Technische Helpdesk van NIBE.
Consumenten Installateurs Voorschrijvers