31 all-electric eengezinswoningen in Heerhugowaard

Situatieschets

Over 'De Draai'

In nieuwbouwwijk ‘De Draai’ in Heerhugowaard realiseerde projectontwikkelaar Meacasa 31 all-electric eengezinswoningen voor woningbelegger Vesteda. De huurwoningen zijn voorzien van een water/water warmtepomp van NIBE in combinatie met PVT- warmtepomppanelen van Triple Solar.

Gekozen warmtepompoplossing

Water/water warmtepompen met PVT-Warmtepomppanelen

Comfortinstallatie van hoog niveau

DRS Installatietechniek uit het Friese Noordbergum was van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van het project en kreeg in eerste instantie opdracht voor de installatie van een warmtepompinstallatie in 19 recreatiewoningen. Omdat de verkoop van de zeer luxe woningen boven verwachting verliep, besloot de projectontwikkelaar al snel om door te pakken en werd opdracht geven voor de realisatie van nóg eens 36 recreatiewoningen. Ook hiervoor verzorgt DRS Installatietechniek het installatiewerk. Omdat de installateur ook alle andere elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden –tot de straatverlichting aan toe – uitvoert, kan met recht worden gesproken van een totaalproject.

Duurzame nieuwbouwwijk

De komende jaren worden in De Draai circa 2.700 nieuwe woningen gebouwd. Duurzaamheid speelt daarbij een prominente rol, want Heerhugowaard wil rond 2030 een van de eerste CO2-neutrale gemeenten van Nederland zijn. Om deze ambitie te kunnen realiseren, moet De Draai een energiezuinige woonwijk worden. In de praktijk betekent dit dat de woningen in de wijk minstens 30% energiezuiniger moeten zijn dan de landelijke norm. Deze richtlijn gold ook bij de ontwikkeling van de 31 gasloze eengezinswoningen van Vesteda in het deelgebied Dotterbloem Erf van De Draai. Met een huurprijs net onder € 1.100,- per maand vallen de woningen van 117 m2 tot 120 m2 in het middelhuursegment, een woningcategorie waar in Heerhugowaard veel behoefte aan is. De huurwoningen zijn ontwikkeld door Meacasa, een projectontwikkelaar uit Nijkerk die in samenwerking met De Nieuwe Bouwers duurzame woonwijken realiseert.

Warmtepomp met innovatieve bron

Normaliter zou de eerste keuze voor deze duurzame all-electric woningen waarschijnlijk een lucht/water warmtepomp of een water/water warmtepomp zijn geweest. Lucht/water warmtepompen waren voor dit project echter geen optie, omdat men geen geschikte opstelplaats voor de buitenunits kon vinden. En een bodembron voor een water/water warmtepomp past niet binnen het strak geregisseerde prefab bouwproces dat Meacasa en De Nieuwe Bouwers hanteren. Het realiseren van een bodembron vergt hiervoor teveel voorbereiding en is bovendien te lastig in te plannen.

Na diverse gesprekken in de markt raakte Meacasa overtuigd van de voordelen van het Triple Solar-systeem, dat bestaat uit een pakket PVT-warmtepomppanelen als bron op het schuine dak in combinatie met een NIBE F1255-6 modulerende water/water combi warmtepomp. Bij de huurwoningen van De Draai vormen tien PVT-warmtepomppanelen – strak gemonteerd op een dakoppervlak van slechts 16 m² – samen met de warmtepomp die op zolder staat opgesteld een complete installatie met een uitzonderlijk hoog bewezen rendement voor ruimteverwarming en bereiding van warmtapwater. Om aan de EPC-norm (<0,4) te kunnen voldoen, is de installatie aanvullend voorzien van twee extra pv-panelen die alleen stroom opwekken.

Uniek, onderhoudsvrij en 100% geluidloos

Deze productcombinatie is absoluut uniek. De bron en de warmtepomp zijn volledig op elkaar afgestemd. Met behulp van NIBE Uplink kan de performance van de bron eenvoudig worden gemonitord. De combinatie is bovendien voorzien van een gelijkswaardigheidsverklaring, als onafhankelijke waarborg voor de kwaliteit en de prestaties van het systeem. Met dit systeem – dat de afgelopen jaren al met succes in honderden woningen is toegepast – wordt dan ook écht een onderscheidende oplossing geboden voor situaties waar een bodembron of een buitenunit niet mogelijk of wenselijk is.

Daarnaast biedt het systeem enkele bijkomende voordelen. Om te beginnen werkt de bron 100% geruisloos en is hij onderhoudsvrij. Dat verhoogt het comfort voor de huurders én reduceert de total cost of ownership voor de verhuurder. Voor de projectontwikkelaar is het bovendien prettig dat het systeem – in tegenstelling tot een bodembron – pas in de laatste fase van de bouw wordt geïnstalleerd. Dit betekent dat de investering slechts korte tijd hoeft te worden voorgefinancierd en dat kan – zeker bij grotere projecten – behoorlijk in de kosten schelen.”

Technische projectinformatie

Bekijk de overzichtspagina van:

Download documentatie over:

Download het BIM model voor:

Locatie:

Heerhugowaard

Opdrachtgever

Consumenten Installateurs Voorschrijvers